previous pauseresume next

نجات جان کارگر فولاد مبارکه با تلاش کادر اورژانس

با تلاش کادر اورژانس بیمارستان جان یک کارگر کارخانه فولاد مبارکه از مرگ حتمی نجات پیدا کرد

روز سه شنبه ۸ بهمن ماه سال جاری بر اثر حادثه ای که در فولاد مبارکه برای مهدی منصوری کارگر این کارخانه رخ داد موجب ترومای شدید قفسه صدری در وی گردید